Blåljus.se

Blåljus.se är en webbtidning med inriktning på blåljusrelaterade nyheter och finns i dagsläget inte i pappersform. Tidningen har idag cirka 300 000 besökare i månaden och ökar kontinuerligt. <BR><BR>David Hårseth är ansvarig utgivare och leder det redaktionella arbetet.