Blåljus.se

Blåljus.se är en webbtidning med inriktning på blåljusrelaterade nyheter och finns i dagsläget inte i pappersform. Tidningen har idag cirka 300 000 besökare i månaden och ökar kontinuerligt. <BR><BR>David Hårseth är ansvarig utgivare och leder det redaktionella arbetet.

 

 

Nyhetsservice

Sedan flera år tillbaka har våra medarbetare levererat stillbilder och rörligt material till kvällstidningar, dagstidningar, tv-bolag och andra mediaföretag.<BR><bR>

Vår nyhetsservice inkluderar det mesta där vi kan utgöra ett komplement av er ordinarie personal. Vår huvudsakliga inriktning är blåljusrelaterade händelser,  men vi utför även andra typer av uppdrag. Vi kan leverera stillbilder, rörliga bilder eller en hel nyhetsartikel.<BR><bR>Ring oss på +46 (0)54 – 19 00 00 så berättar vi mer!